ĐIỀU KHOẢN

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản sử dụng của website chodangyeu.com. Trang này được thiết lập để định rõ các quy định và điều kiện sử dụng khi truy cập và sử dụng website chodangyeu.com. Bằng cách sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng website chodangyeu.com.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả các nội dung, hình ảnh, logo, biểu tượng và thông tin khác trên website chodangyeu.com thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ website này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  1. Sử dụng thông tin:

Bạn có quyền truy cập và sử dụng thông tin trên website chodangyeu.com cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, bạn không được sử dụng thông tin này cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website này.

  1. Trách nhiệm của người dùng:

Khi sử dụng website chodangyeu.com, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không gây ra bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Bạn cũng không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website hoặc gây trở ngại cho người dùng khác.

  1. Thay đổi và chấm dứt:

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của website chodangyeu.com mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào website này nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng.

  1. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

Website chodangyeu.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các liên kết này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của từng trang web bạn truy cập.

  1. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được quy định trong trang riêng tư của chodangyeu.com. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ.

  1. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến trang Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên website chodangyeu.com.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của website chodangyeu.com.